dome in odate/toyo ito, pritzker-winner 2013
via: dezeen

dome in odate/toyo ito, pritzker-winner 2013

via: dezeen

cottage/toyo ito
via: yarazitronenblatt

cottage/toyo ito

via: yarazitronenblatt

sumika pavilion/toyo ito

utsunomiya, tochigi pretecture, japan

via: iwan

mikimoto, tokyo/toyo ito
via: micheldenance

mikimoto, tokyo/toyo ito

via: micheldenance